Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐIỆN CHUỔI CỬA HÀNG KINH DOANH

Dự án đầu tiên chúng tôi hợp tác cùng đối tác với kế hoạch triển khai chuỗi của đối tác trong năm 2021 là hơn 10 cửa hàng/ năm. Toàn bộ gói M&E và điện lạnh sẽ do chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho đối tác.