Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

TRIỂN KHAI HỆ MEP - 2 SÀN TOÀ NHÀ NEXUS - 3C TÔN ĐỨC THẮNG

Triển khai dự án đầu năm 2024 tại toà nhà Nexus 3C Tôn Đức Thắng, thi công MEP 2 sàn với diện tích hơn 2000 m2