Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐIỆN VĂN PHÒNG TÒA NHÀ PHỤNG LONG

Lần đầu làm công trình văn phòng nhỏ cho khách hàng trực tiếp mà họ tự tổ chức tốt toàn bộ các khâu quản lý nhà cung cấp chỉ bằng hình thức tìm kiếm trên mạng. Công trình không ai quen ai, cũng may mà không có gì đụng chạm xảy ra, thi công vẫn hoàn thành tốt đẹp. Tổng thời gian thi công 5 ngày cho các hệ điện, mạng, lạnh, báo cháy, đèn. Vừa làm xong khách hàng yêu cầu gửi file quyết toán rồi chuyển tiền xong luôn mà chưa kí tá hay xuất hóa đơn gì cả.