Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

TRIỂN KHAI DỰ ÁN DELAVAL - TÒA NHÀ RUBBY QUẬN 1

Công trình tham gia và chốt chi phí sát tết để giờ đây chính thức triển khai.
Đầu năm mọi thứ phải tập trung năng lượng để cả năm được thông hanh, may mắn.
Nhà thầu M&E: điện, IT, điện lạnh, Chữa Cháy...
Khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công, hoàn công hệ thống M&E.