Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

KHẢO SÁT DỰ ÁN ĐIỆN VĂN PHÒNG - CTY PHẦN MỀM

Đi khảo sát thôi đã thấy rõ đẳng cấp khách hàng.

Tiêu chuẩn thi công thuộc dạng đẳng cấp quốc tế.

Lần đầu tiên đi khảo sát công trình điện văn phòng mà mất phương hướng vì quá rộng, quá lớn, không biết lối ra.