Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

KHẢO SÁT CẢI TẠO TOÀN BỘ HỆ THỐNG ĐIỆN TÒA NHÀ

Ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, các chuỗi trường học phải trả mặt bằng kinh doanh vì khó khăn. Chúng tôi tiếp nhận mặt bằng, khảo sát và thiết kế thi công lại toàn bộ hệ thống MEP cho khách hàng mới vào thuê tòa nhà, chuyển đổi công năng thành tòa nhà văn phòng.