Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG VĂN PHÒNG VINASOY - TÒA NHÀ HAVANA

Thi công cải tạo và mở rộng hệ thống điện văn phòng cho khách hàng tại tòa nhà Havana.
Có lẽ đây là thời điểm khách hàng có nhiều thời gian nhất trong năm để sắp xếp, cải tạo và mở rộng văn phòng, chuẩn bị sau dịch vào là hoạt động hết công suất !!! Trong nguy có cơ là đây.