Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG ĐIỆN VĂN PHÒNG TÒA NHÀ KHÁCH HÀNG TÂN BÌNH

Từ ngày Covid ghé thăm hành tinh chúng ta thì các dự án điện văn phòng hơn 1000 m2 trở lên tự nhiên cuốn gói đi đâu mất tiêu hết trơn.