Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

BẮT ĐẦU THI CÔNG DỰ ÁN CẢI TẠO ĐIỆN VĂN PHÒNG - GOLDEN TOWER

Công trình đã kí hợp đồng từ tháng 5, dính dịch bệnh và chờ đợi kéo đến tháng 11. Qua tuần bắt đầu chính thức thi công M&E. Quyết tâm tập thể Cty phải vượt qua giai đoạn khó khăn này.