Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

THI CÔNG DI DỜI VÀ ĐẤU NỐI HỆ THỐNG PHÒNG MÁY CHỦ

IIS TRIỂN KHAI THI CÔNG DI DỜI VÀ ĐẤU NỐI LẠI HỆ THỐNG PHÒNG MÁY CHỦ CHO KHÁCH HÀNG TỪ QUẬN 1 DỜI HỆ THỐNG VỀ QUẬN TÂN BÌNH HCM