Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

THI CÔNG CẢI TẠO ĐIỆN VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ CJ

Cải tạo toàn bộ văn phòng trong 3 ngày đêm cuối tuần. Bắt đầu thi công từ tối thứ 6 và hoàn tất vào đêm chủ nhật.
Công tác phối hợp được triển khai linh hoạt để các đơn vị thi công cùng nhau và hoàn thành đúng tiến độ bàn giao cho khách hàng.
Hệ điện nguồn, đèn chiếu sáng, mạng máy tính, hệ thống kỹ thuật toà nhà.
Nhà Thầu Điện Công Trình IIS - Chuyên thi công Điện Văn Phòng