Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

HOÀN TẤT VĂN PHÒNG VINASOY - TÒA NHÀ HAVANA

Hoàn tất công trình thi công cải tạo và mở rộng hệ thống M&E cho khách hàng tại tòa nhà Havana. Công trình nhỏ nhưng thi công rất tốn kém thời gian và nhiều điều chỉnh, do đây là công trình văn phòng thi công dạng cuốn chiếu, vừa thi công vừa dọn dẹp và tháo dỡ nhưng hôm sau vẫn phải đảm bảo khách hàng có thể tiếp tục hoạt động làm việc.
Một công trình nhỏ đã hoàn thành trong mùa dịch !