Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

HOÀN TẤT HỆ THỐNG M&E TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

3 tháng hỗ trợ đối tác thiết kế và thi công M&E cho tòa nhà của đối tác chiến lược.
10 năm đi bên nhau và vui mừng khi nhìn thấy được sự thành công lớn lao của đối tác.
Chúng tôi xin chúc đối tác sẽ thành công và lớn mạnh, chuyên nghiệp hơn rất nhiều nữa.