Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

Hoàn tất hệ thống điện nhà máy RPAC TP Mới Bình Dương

Sáng thứ 2 nhập vật tư, vận chuyển máy móc và tập trung nhân sự, hoàn thành công trình và bàn giao chiều thứ 6 cho 600 m2 sàn thi công điện và đèn chiếu sáng treo ống nổi.