Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

HOÀN TẤT CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN VĂN PHÒNG TÒA NHÀ HAVANA

Hệ thống điện nguồn, đèn chiếu, mạng máy tính, máy lạnh, chữa cháy, báo cháy... đều phải thi công thay đổi và cải tạo lại hoàn toàn dựa trên những gì Cty cũ thuê đã tháo dỡ một phần và những phần còn bỏ lại.
Công việc của chúng tôi là phải: Thi công lại theo tiêu chuẩn tòa nhà, tận dụng lại tất cả những gì có thể bị bỏ lại để tiết kiệm chi phí cho khách hàng, cải tạo hoàn tất xong phải đẹp.
Và bên dưới là những gì đã hoàn thành.

 

 

Tham khảo thêm chi tiết về dịch vụ cải tạo, nâng cấp, thu nhỏ, di dời hệ thống điện văn phòng của chúng tôi:

https://bitly.com.vn/wm6jx6

https://bitly.com.vn/7zlrhl

https://bitly.com.vn/ci424v