Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

Thi công các hệ thống điện - đèn chiếu sáng văn phòng

Hệ thống điện được thiết kế và thi công đúng tiêu chuẩn sẽ bảo đảm cho việc vận hành được xuyên suốt, đáp ứng các tiêu chuẩn về quản lý điện, an toàn điện.