Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

ĐO KIỂM HỆ THỐNG ĐIỆN - MẠNG MÁY TÍNH VĂN PHÒNG

Chọn sự cam kết về tiến độ, chất lượng công trình thay vì giá rẻ!
Chúng tôi sẵn sàng cam kết về tiến độ thời gian hoàn thành công trình vì mọi thứ chúng tôi triển khai thi công đều phải được đo đạc kiểm tra bằng máy móc sau khi hoàn thành việc thi công. 
Hoàn thành là hoàn tất công trình để đưa vào sử dụng, chứ không phải hoàn thành rồi lại đi sửa tới sửa lui ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện bàn giao, ảnh hưởng đến các phần công việc của các nhà thầu phụ khác đã hoàn thành.
Từ tháng 6/2023 CTy IIS chính thức hỗ trợ Test Report hệ thống cáp mạng miễn phí hoàn toàn cho các công trình của đối tác khách hàng.