Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

DỊCH VỤ ĐO KIỂM ME GA OHM TỦ ĐIỆN VÀ TEST REPORT HỆ THỐNG CÁP MẠNG, CÁP QUANG

IIS  cung cấp dịch vụ đo kiểm tủ điện bằng máy đo megaohm theo các tiêu chuẩn của toà nhà văn phòng ban hành trước khi đóng hệ thống MCB tủ điện. Dịch test report hệ thống cáp mạng & cáp quang để kiểm tra chất lượng thi công cáp mạng của nhà thầu, xuất file đo đạc báo cáo khách hàng đúng qui chuẩn và yêu cầu.