Nhà Thầu M&E - Điện Lạnh - PCCC Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

Di dời/ cải tạo/ nâng cấp/ mở rộng hệ thống điện văn phòng

Bạn muốn thi công di dời/ cải tạo/ nâng cấp/ mở rộng hệ thống điện văn phòng của mình. Chúng tôi là đơn vị phù hợp để các bạn so sánh, đối chiếu, chọn lựa. Năng lực của chúng tôi là có hơn 10 năm thi công hàng trăm văn phòng làm việc cải tạo. Nhà thầu thi công điện- nước- điện lạnh- IT- Camera chuyên các văn phòng trên các toà nhà.