Nhà Thầu Hệ Thống Điện - Hạ Tầng Thông Tin Chuyên Nghiệp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Công Trình IIS
Tư vấn - Thiết kế - Thi công hạ tầng thông tin và điện văn phòng chuyên nghiệp

BÀN GIAO TẦNG LẦU HỘI THẢO VÀ HUẤN LUYỆN CỦA NGÂN HÀNG SCB

Tầng lầu được bàn giao thi công là khu vực hội thảo và training chính của các nhân viên cấp cao ngân hàng.